Zielone dachy

Zielone Dachy znane są od dawna. Pierwszym historycznym zastosowaniem Zielonych Dachów były słynne wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie. Znaczenie utylitarne Zielone Dachy zyskały w XX w. w Skandynawii, skąd też pochodzi nasz system NATURE IMPACT.

Do tej pory Zielone Dachy uważane były za wymagające więcej nakładów pracy i wkładu finansowego, niż tradycyjne pokrycia dachowe, jednak w perspektywie kilku lat korzyści wynikające z posiadania Zielonego Dachu rekompensują zainwestowane pieniądze i czas. Proponowane przez nas rozwiązania dają Państwu wszystkie korzyści, jednocześnie proponując łatwy w instalacji i utrzymaniu a także tani system Dachu Zielonego.

Zielone Dachy ze względu na wiele zalet, ekologicznych, społecznych, urbanistycznych, technicznych oraz ekonomicznych, stały się alternatywnym rozwiązaniem dla budynków użyteczności publicznej, zespołów zabudowy komercyjnej, przemysłowej, rozrywkowej jak i również dla tradycyjnych osiedli mieszkaniowych.

Do podstawowych zalet Zielonego Dachu zaliczamy:

 • Aspekt Przestrzenny – Zielone Dachy zaliczają się do terenów zieleni, które poprawiają estetykę miejską
 • Aspekt Przyrodniczy
  • Oczyszczają powietrze – rocznie Zielony Dach pochłania 10-20% pyłów i szkodliwych gazów znajdujących się w powietrzu
  • Retencjonują i oczyszczają wody opadowe – Zielone Dachy mogą zatrzymać 50-90% wody opadowej, stanowiąc tym samym zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Zielone Dachy zatrzymują metale ciężkie takie jak: miedź, ołów, kadm, mogą też zmiejszać stężenie azotu.
  • Wpływ na lokalną temperaturę – w okresie letnim Zielone Dachy nie nagrzewają się tak jak dachy z tradycyjnym pokryciem, zimą zaś zmniejszają straty ciepła.
  • Bioróżnorodność – Zielone Dachy wzbogacają miejski system ekologiczny, tworząc warunki do bytowania zróżnicowanej fauny i flory.
 • Aspekt Ekonomiczny
  • Zużycie Energii – Zielone Dachy umożliwiają obniżenie kosztów klimatyzacji z zakresie 17-79% w skali roku i o 0,6-19,5% w całościowym rozliczeniu zużycia energii w budynku.
  • Poprawa Trwałości Hydroizolacji Dachu – Zielone Dachy umożliwiają dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji materiałów użytych do pokrycia stropów.
  • Tłumienie Hałasu – Zielone Dachy mogą absorbować oraz odbijać określony zakres fal akustycznych.
  • Korzyści Finansowe – m.in. podniesienie atrakcyjności całej inwestycji a przede wszystkim mieszkań z widokiem na Zielony Dach co bezpośrednio przekłada się na cenę oferowanych mieszkań
 • Aspekt Społeczny – Zielone Dachy mogą pełnić funkcje edukacyjne, uświadamiając przeciętnym użytkownikom korzyści, jakie płyną ze stosowania tego typu rozwiązań.